عسل اصل بخرید ...

عسل صددرصد طبیعی بدون افزودنی

عسل اصل بخرید ...

ارده ممتاز اردکان

ارده ممتاز اردکان

عسل اصل بخرید ...

عسل صددرصد طبیعی بدون افزودنی

عسل اصل بخرید ...

شیره انگور ممتاز ارومیه

شیره  انگور ممتاز ارومیه

شیره خرمای جنوب

شیره خرمای جنوب

عسل اصل بخرید ...

خواهشمندم یا عسل نخورید یا عسل اصل بخورید.عسل نامرغوب سرطان زا ودیابت زاست .عسل یونی بال با مشخصه های .میزان ساکاروز .میزان رطوبت .میزان آنزیم های فعال.دیاستاز های موجود در نوع خود بی نظیر است

عسل اصل بخرید ...

دارای نمایندگی در استان های : اراک.مشهد.تبریز.ارومیه.کردستان.همدان.زاهدان.یزد.گرگان.گیلان.همدان.کرمان.قم.لرستان.ایلام و به زودی در سایر استان ها

بالا