درباره ما


مصرف کننده عزیز ومحترم:

پیشنهادم بر این است که یا عسل نخورید یا عسل قطعا خوب بخورید

امروزه متاسفانه اجناس با کیفیت توان مقابله با اجناس بی کیفیت را ندارند

چرا که محصول با کیفیت باید جایی برای عرضه داشته باشد که مردم بتوانند از آن استفاده کنند ولی متاسفانه این افراد وفروشگاهها اول به دنبال منافع خود هستند ودر این بین محصول به چه کیفیتی تولید بشود زیاد براشون مهم نیست .

با بیست سال سابقه فروش امروز پیشنهادی که می شود بر این است که عسل برای فروشگاه باید 50%سود داشته باشد خوب سوال اینجاست چیکار باید بکنیم تا سود اینها تامین بشود .واضح اینکه باید تقلب کرد.

دوستان گرامی عسل ممتاز یونی بال با بهترین کیفیت حال حاضر با ساکاروز استاندارد میزان رطوبت ودیاستازو نحوه حرارت وبعمل آوری عسل

وآنزیم های فعال با بهترین کیفیت به شرط آزمایشگاه برای شما عزیزان تهیه وقابل عرضه می باشد

عسل یونی بال را به آزمایشگاههای مواد غذایی بفرستید وصحت وسلامت آن را مورد ارزیابی قرار دهید اگر خلاف آن ثابت شد قطعا تمام هزینه های شما برگردانده خواهد شد

عسل بی کیفیت سرطان زا ودیابت زاست

سوالات تخصصی با شماره 09122655523

وسایت عسل یونی بال www.uniballfood.com

شاخه بندی

بالا